Kdo jsem-něco o mě

Jsem stejná bytost jako VY,

která se skládá z LIDSKÉHO TĚLA,DUŠE,DUCHA.

Všichni jsme součástí jednotného pole energie.

Nejprve musíme projít životními lekcemi a tím najdeme směr,

cíl a smysl našeho života,tak jako se to stalo mě a pochopila jsem,

proč tady vlastně jsem a jaké je moje poslání.

Objevit svůj dar je jedna věc,ale žít ho si žádá vnitřní sílu

a změní Vám to Váš osobní život.

Věřím tomu,že každý z nás již na této Zemi kdysi žil (reinkarnace)

a každý má nějaký dar-poslání a karmické dluhy.

Karmické dluhy

jsou veškeré problémy,jimž v současnosti čelíme 

a jsou důsledkem našich dřívějších myšlenek,skutků 

a pouze sklízíme to,co jsme kdysi zaseli.

Nezávisle na tom,jak velký náš dluh je,v každém životě budeme muset 

splatit pouze to,co jsme schopni vykonat.

Všechno dobro,jež jsme v jakémkoliv životě vykonali,se s námi nese dál.

Duše nemůže nikdy anulovat význam svých dobrých skutků.

Jeden ze základních příkazů Bible

odpouštět,a to ne pouze jednou-nýbrž sedmdesátkrát sedmkrát,

má z pohledu karmy své logické opodstatnění.

Je totiž jediným způsobem,jak můžeme svoji neblahou situaci změnit 

- tím,že nebudeme zlé odplácet zlým a odpouštíme,vyrovnáme svůj dluh 

z minulosti a postoupíme o krok dále v úsilí splnit naše poslání.

Život je občas velmi těžký a já kartářka Schery jsem tu pro Vás všechny,kteří hledáte pomoc. Můžete se ptát na všechno, co vás opravdu zajímá a trápí, jako jsou třeba konfliktní lidské vztahy, práce, finace, zdraví, budoucnost. 

Zabývám se i REGRESÍ a ALTERNATIVNÍ RADOU. 

Negativní myšlenka ovlivňuje v každé vteřině své existence všechny buňky vašeho těla a proto každá nemoc nejprve začíná v hlavě.